DR. ENGKU FADZLI HASAN BIN SYED ABDULLAH

Jawatan : PENSYARAH UNIVERSITI
Jabatan : FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN
Taraf Jawatan : Tetap
Status :Aktif
Email :
No. Tel HP :0199502111
No. Tel Pejabat :