Cetak

Kata Aluan

bismillahnew

DSC 2817

Segala puji bagi ALLAH Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta ahli keluarga baginda.

Assalamualaikum Warahmatullah dan salam sejahtera.

Setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kepada Allah swt.   Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua mahasiwa/siswi yang telah berjaya memasuki UniSZA sebagai wadah untuk terus menimba ilmu.

Seiring dengan matlamat UniSZA untuk menjadi sebuah universiti bertaraf antarabangsa yang cemerlang, pihak fakulti sentiasa berusaha untuk memperkasakan serta melengkapkan pelajar dengan pencapaian akademik dan sahsiah yang cemerlang dan terpuji.

Pihak fakulti juga sentiasa bersedia untuk membantu pelajar dalam mencapai kecemerlangan akademik serta membentuk sahsiah diri yang terpuji. Kecemerlangan dan kemahiran dalam bidang ilmu hanya dapat diperolehi melalui usaha yang gigih dan mempunyai matlamat yang jelas sebaik sahaja melangkah ke menara gading.

Justeru itu, mulakan menyusun langkah, mengatur strategi demi mencapai kejayaan yang cemerlang untuk agama, bangsa dan Negara. Akhir kata, semoga mahasiwa/siswi dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada sebagai warga Fakulti Informatik dan Komputeran.

Selamat belajar dan selamat maju jaya.

Wassalamualaikum.

Dr. Syadiah Nor Wan Shamsuddin

Dekan, Fakulti Informatik dan Komputeran

Universiti Sultan Zainal Abidin.