MAKLUMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) SECARA BERSEMUKA BAGI SEMESTER I SESI 2020/2021

 

Saudara/i,

Dengan hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas.

Adalah dimaklumkan bahawa Fakulti lnformatik dan Komputeran (FlK) mencapai keputusan yang PdP secara bersemuka akan dilaksanakan bagi kursus yang melibatkan makmal bagi Semester I Sesi 202012021.

Senarai nama program dan nama kursus terlibat yang berkeperluan untuk PdP secara bersemuka di FIK adalah seperti mana di Lampiran A. Namun, bagi pelajar yang tidak terlibat dengan kursus yang dinyatakan, masih boleh memohon untuk pulang ke kampus untuk mengikuti kuliah secara dalam talian dari Kampus Besut. Perhatian dan kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

"llmu dan Akhlak"

Saya menjalankan amanah,

PROF. MADYA DR. AHMAD NAZARI MOHD ROSE
Dekan

 

LAMPIRAN A