Cetak

Visi, Misi Dan Objektif

Visi

Bertekad untuk menjadi pusat kecemerlangan bertaraf antarabangsa yang melahir dan membentuk pemimpin yang menerajui bidang Informatik sejajar dengan visi dan misi UniSZA.

Misi

Memperkaya ilmu melalui pendidikan, penyelidikan dan inovasi secara proaktif untuk melahirkan dan membentuk pemimpin yang berintegriti, inovatif dan kreatif dalam menerajui pelbagai bidang Informatik.

Objektif

  1. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan modal insan bagi merealisasikan dasar Negara.
  2. Melahirkan graduan berintegriti, berdaya saing, berketerampilan, dan mempunyai ciri-ciri pemimpin yang berkualiti.
  3. Melaksanakan penyelidikan dan inovasi berkualiti tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan negara.
  4. Mengamalkan urustadbir yang efektif dan professional di dalam pengurusan pembangunan akademik dan penyelidikan.
  5. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang berkualiti untuk menyokong tonggak perkhidmatan.