Berita Fakulti Informatik dan Komputeran

Paparan #
Tajuk Penulis Hit
ACM-ICPC Asia Regional Programming Contest Malaysia 2008 Pentadbir 1403
Sektor IT Bakal Tumbuh 4-5 Peratus Pentadbir 1307
10,000 Peluang Pekerjaan Dalam Industri ICT Pentadbir 3526
Computing Curricula 2005 Pentadbir 1267
Agenda Kritikal Pentadbir 1641
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Pentadbir 1663
Teras Pelan Strategik dan Pelan Tindakan Pengajiian Pentadbir 1604