ZAAMI BIN MOHAMAD

Jawatan : PEN. PEG. LAT. VOKASIONAL (KUP)
Jabatan : FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN
Taraf Jawatan : Tetap
Status :Aktif
Email :
No. Tel HP :016-9213559
No. Tel Pejabat :