Pentadbiran UniSZA

# Tarikh Mula  Tarikh Akhir  Lantikan  PTJ / Jabatan / Unit
1 01-01-2014 31-12-2015 KETUA PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN


Pentadbiran semasa KUSZA

Tiada maklumat lantikan semasa KUSZA