Print

Management

DSC 2817 Nama : Dr. Syadiah Nor Wan Shamsuddin afendeea Nama : Dr. Mohamad Afendee Mohamed
Jawatan : Dekan Fakulti
Jawatan : Tim. Dekan Penyelidikan dan Pembangunan
Web : syadiah Web : mafendee
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext : 09-699 3207 Ext : 09-699 3209
DSC 2888 Nama :
Dr. Mumtazimah Mohamad fadzil Nama :
Dr. Mohd Fadzil Abdul Kadir
Jawatan :
Tim. Dekan Akademik dan Prasiswazah Jawatan : Tim. Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Web
:
mumtaz Web :
fadzil
Emel
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext
:
09-699 3021 Ext :
09-699 3204
suhailan Nama :
Dr. Suhailan Dato' Safei DSC 2883 Nama :
Dr. Zahratul Amani Zakaria
Jawatan :
Ketua Pusat Pengajian Sains Komputer
Jawatan : Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat
Web
:
suhailan
Web
:
zahrahtulamani
Emel :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Emel :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext :
09-699 3212
Ext :
09-699 3154
isma Nama :
Dr. Ismahafezi Ismail

DSC 2928

Nama :
Norlina Udin @ Kamaruddin
Jawatan : Ketua Pusat Pengajian Multimedia Jawatan : Penyelaras Program DTM
Web : ismahafezi Web : norlina
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext : 09-699 3213 Ext : 09-699 3018
DSC 2902 Nama : Mat Atar Mat Amin
surayati Nama : Nor Surayati Mohamad Usop
  Jawatan : Penyelaras Program DTMM       Jawatan : Penyelaras Program SMSK
  Web : atar       Web : norsurayati
  Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ext : 09-699 3273       Ext : -
siti   Nama : Dr. Siti Sabariah Abas
    DSC 2802   Nama : Mohd Sufian Mat Deris
  Jawatan : Penyelaras Jaminan Kualiti Dan e-Pembelajaran       Jawatan : Penyelaras Bahagian Fasiliti dan Teknikal
  Web : sabariahabas       Web : sufian
  Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ext : 09-699
      Ext : 09-699 3024
                       
DSC 2857   Nama : Dr. Wan Suryani Wan Awang    

nadiah

  Nama
:
Dr. Nurnadiah Zamri
  Jawatan : Penyelaras Siswazah       Jawatan
:
Penyelaras Data Dan Latihan Industri
  Web : suryani       Web :
nadiahzamri
  Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Emel :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ext : 09-699 3267       Ext :
09-699 3278
                       

Mohd Sufian Mat Deris

Sarjana Teknologi Pendidikan (UTM), Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dgn Kepujian (Multimedia)(UTM), Dip. Sains Kom. Dgn Kepujian (Multimedia) (UTM)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.