Diploma Teknologi Maklumat D2801

Objektif Program

 


1. Melahirkan siswazah yang mahir, berfikiran kreatif dan dinamik yang dapat menyumbangkan maklumat dalam pembangunan perisian.
2. Menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi bagi membina perisian keperluan pasaran.
3. Mendedahkan graduan dengan pelbagai teknik terkini di dalam proses pembangunan perisian.
4. Menyediakan dan memantapkan graduan untuk membuat penyelidikan dengan cara yang lebih sistematik, berobjektif dan mampu membuat keputusan serta memberi idea dengan tepat dan bernas.
5. Memberikan pendidikan akademik kepada para graduan bagi peringkat asas, pengukuhan dan pengkhususan dalam bidang ICT supaya mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

 

Hasil Pembelajaran

1. Acquire and apply knowledge of essential facts, concepts, principles, and theories of Information Technology
2. Apply computing skills in analysing, designing, developing, programming, deploying and maintaining computing solutions in Information Technology
3. Fulfill obligations and social responsibilities using appropriate social skills
4. Practice the values, attitude and professionalism in accordance with ethical and legal principles
5. Communicate effectively with peers, clients, superiors and society at large with appropiate leadership and team work skills
6. Utilize scientific skills to analyse algorithms as well as designing and managing solution to problem in Information Technology
7. Manage infomation and engage in lifelong learning for academic and career development
8. Possess managerial and entreprenuership skills in business and organizations

Struktur Kursus

SEMESTER  PENDEK (11 JAM KREDIT)

Kod Kursus Kursus Jam Kredit
MPU21012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2
MPU23012/MPU23022 Aqidah dan Akhlak (Islam) / Moral dan Etika I (Bukan Islam) 2
MPU23032/MPU23042 Fiqh Ibadat (Islam) / Perbandingan Agama I (Bukan Islam) 2
MPU22012 English I 2
KK******* Kokurikulum 3
jumlah 11

SEMESTER  I (18 JAM KREDIT)
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ITD11103 Algebra dan kalkulus 3
ITD11203 Pengaturcaraan Komputer 3
ITD11303 Pangkalan Data 3
MMD11103 Interaksi Mesin-Manusia 3
ITD13103 Komunikasi Data 3
******* Pilihan I 3
Jumlah 18

SEMESTER  II (20 JAM KREDIT)
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
MPU22092 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2
ITD11403 Matematik Diskret 3
ITD11503 Struktur Data* 3
ITD11603 Pengaturcaraan Web* 3
ITD13203 Analisis dan Rekabentuk Sistem 3
ITD13303 Sistem Pengoperasian dan Senibina Komputer 3
ITD13403 Bengkel Komunikasi Data I 3
Jumlah 20
 Prasyarat:
  • ITD11503 adalah kursus ITD11203
  • ITD11603 adalah kursus ITD11303
SEMESTER  PENDEK  (10 JAM KREDIT)
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
MPU220** Bahasa Asing 2
MPU23102/MPU23022 Tajwid Al-Quran (Islam) / Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam) Audit
MPU22022 English II 2
******** Pilihan II 3
******** Pilihan III 3
jumlah 10

SEMESTER  III (19 JAM KREDIT)
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ITD21103 Statistik dan Kebarangkalian 3
ITD21203 Komputer, Etika dan Sosial 3
ITD21303 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek* 3
ITD23103 Bengkel Aplikasi Lanjutan 3
ITD23203 Bengkel Komunikasi Data II* 3
ITD21404 Projek 4
Jumlah 19
Prasyarat:
  • ITD21303 adalah kursus ITD11203
  • ITD23203 adalah kursus ITD13403
  
SEMESTER  IV (12  JAM KREDIT)
Kod Kursus Kursus Jam Kredit
ITD27112 Latihan Industri 12
jumlah 12

 

Syarat Kemasukan

 

SPM

UNIVERSITY REQUIREMENTS

1. Malaysian.

AND

2. Pass at least FIVE (5) credit in Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

AND

3. Pass in History subject in SPM 2016.

PROGRAMME REQUIREMENTS

4. Possess at least Grade C in ONE(1) of any following subjects:
- Mathematics
- Additional Mathematics

AND

5. Possess at least Grade C in ONE(1) of any following subjects:
- Islamic Studies
- Arabic Language
- Syariah Islamiah Education
- Al-Quran and As-Sunnah Education
- Islamic Worldviews

AND

6. Possess at least Grade C in TWO(2) of any subjects excluding Malay Language and above subjects.

AND

7. Possess at least Grade D in English Language subject

Jangkamasa Pengajian

 

Pengajian Akademik : Dua tahun ( 2 Tahun) iaitu empat semester biasa dan dua semester pendek.

Kaedah pembelajaran merangkumi kuliah, tutorial, kerja kursus, latihan amali dan projek akhir.

 

Yuran Pengajian

yuran semester pertama (tidak termasuk yuran pengajian)

Kod Caj Jenis Caj Warga (Fulltime)
YMH72213-YURAN MINGGU MESRA SISWA YURAN TIDAK BERULANG 0.00
YDH72214-YURAN PENDAFTARAN YURAN TIDAK BERULANG 0.00
DKH72202-PENDAFTARAN KOKURIKULUM YURAN TIDAK BERULANG 0.00
JUMLAH: RM0.00

yuran semester :

Kod Caj Jenis Caj Warga (Fulltime)
YSH72211-YURAN KESIHATAN YURAN BERULANG 50.00
YPH72206-YURAN PERPUSTAKAAN YURAN BERULANG 30.00
YKH72205-YURAN PERKHIDMATAN YURAN BERULANG 150.00
YTH72210-YURAN TAKAFUL YURAN BERULANG 0.00
YBH72212-YURAN TABUNG KEBAJIKAN YURAN BERULANG 30.00
YPH72299-YURAN PENGAJIAN YURAN BERULANG 350.00
YAH72201-YURAN AKTIVITI YURAN BERULANG 25.00
YIH72203-YURAN KEMUDAHAN ICT YURAN BERULANG 50.00
JUMLAH: RM685.00

** Jumlah yuran tidak termasuk yuran Kolej Kediaman dan yuran kursus Kokurikulum.

Hubungi Kami

Fakulti Informatik dan Komputeran
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Besut
22200 Besut, Terengganu

  • dummy 09-699 3333

  • dummy 09-699 3215

  • dummy fik@unisza.edu.my

© 2018 Fakulti Informatik dan Komputeran. All Rights Reserved.