Cetak

Diploma Teknologi Maklumat D2801

Objektif Program


1. Melahirkan siswazah yang mahir, berfikiran kreatif dan dinamik yang dapat menyumbangkan maklumat dalam pembangunan perisian.
2. Menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi bagi membina perisian keperluan pasaran.
3. Mendedahkan graduan dengan pelbagai teknik terkini di dalam proses pembangunan perisian.
4. Menyediakan dan memantapkan graduan untuk membuat penyelidikan dengan cara yang lebih sistematik, berobjektif dan mampu membuat keputusan serta memberi idea dengan tepat dan bernas.
5. Memberikan pendidikan akademik kepada para graduan bagi peringkat asas, pengukuhan dan pengkhususan dalam bidang ICT supaya mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

Hasil Pembelajaran

Di akhir program, pelajar berupaya :

 1. Menyelesaikan permasalahan dengan penguasaan ilmu yang cukup dalam bidang Teknologi Maklumat.
 2. Menghasilkan semula penyelesaian masalah melalui kemahiran teknikal yang tinggi dalam bidang ICT bersesuaian dengan keperluan pasaran semasa.
 3. Memanipulasi teknik/ kaedah/ teknologi secara logikal dan analitikal dalam penyelesaian masalah.
 4. Mengkaji dan memberi respons melalui pemikiran secara kritis dan kreatif.
 5. Memberikan tindakbalas melalui kemahiran berkomunikasi dan berkongsi semangat bekerja dalam pasukan serta mempunyai kemahiran memimpin.
 6. Menerangkan sesuatu pada tahap profesionalisme, beretika, berkeyakinan dan nilai peribadi yang tinggi.
 7. Mengikuti teknologi semasa melalui kemahiran mengumpul dan mengurus maklumat.
 8. Menjejaki dan memulakan peluang melalui kemahiran mengurus sumber dan keusahawanan.
 9. Mengkaji permasalahan melalui berkebolehan belajar sepanjang hayat.

Struktur Kursus

No. Course Code Course Name Credit Hour
Short Semester MPU21012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2 11
MPU23012/ Aqidah dan Akhlak (Islam)/ 2
MPU23022 Moral dan Etika I (Bukan Islam)
MPU23032/ Fiqh Ibadat (Islam)/ 2
MPU23042 Perbandingan Agama I (Bukan Islam)
MPU22012 English I 2
KK****** Kokurikulum 3
Semester 1 ITD11103 Algebra and Calculus 3 18
ITD11203 Computer Programming 3
ITD11303 Database 3
MMD11103 Human Computer Interaction 3
ITD13103 Data Communication 3
*** **** Elective I 3
Semester 2 MPU22092 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2 20
ITD11403 Discrete Mathematics 3
ITD21303 Object Oriented Programming* 3
ITD11603 Web Programming* 3
ITD13203 System Analysis and Design 3
ITD11703 Computer Architecture 3
ITD13403 Data Communication Workshop I 3
Short Semester MPU220** Bahasa Asing 2 10
MPU23050/ Tajwid Al-Quran (Islam)/ Audit
MPU23060 Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam)
MPU22022 English II 2
******** Elective II 3
******** Elective III 3
Semester 1 ITD21103 Statistics and Probability 3 19
ITD11803 Operating System 3
ITD11503 Data Structure* 3
ITD23103 Advanced Application Workshop 3
ITD23203 Data Communication Workshop II 3
ITD21404 Project 4
Semester 2 ITD27112 Industrial Training 12 12
Jumlah 90

Syarat Kemasukan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Tasawwur Islam
 • Bahasa Arab

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam matapelajaran Matematik

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred D) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Jangkamasa Pengajian

Pengajian Akademik : Dua tahun ( 2 Tahun) iaitu empat semester biasa dan dua semester pendek.

Kaedah pembelajaran merangkumi kuliah, tutorial, kerja kursus, latihan amali dan projek akhir.