Cetak

Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia) D2802

Objektif Program


1. Melahirkan siswazah yang mahir, berfikiran kreatif dan dinamik yang dapat menyumbangkan di dalam pembangunan produksi multimedia
2. Menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi bagi membina perisian dan produksi multimedia yang memenuhi keperluan pasaran.
3. Mendedahkan graduan dengan pelbagai teknik-teknik terkini di dalam proses pembangunan perisian dan produksi multimedia
4. Menyediakan dan memantapkan graduan untuk membuat penyelidikan dengan cara yang lebih sistematik, berobjektif dan mampu membuat keputusan serta memberi idea dengan tepat dan bernas.
5. Memberikan pendidikan akademik kepada para graduan pada peringkat asas, pengukuhan dan pengkhususan di dalam bidang ICT dan multimedia supaya mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Hasil Pembelajaran

Di akhir program, pelajar berupaya :

 1. Menyelesaikan permasalahan dengan penguasaan ilmu yang cukup dalam bidang Teknologi Maklumat dan Multimedia
 2. Menghasilkan semula penyelesaian masalah melalui kemahiran teknikal yang tinggi dalam bidang ICT bersesuaian dengan keperluan pasaran semasa
 3. Memanipulasi teknik/ kaedah/ teknologi secara logikal dan analitikal dalam penyelesaian masalah
 4. Mengkaji dan memberi respons melalui pemikiran secara kritis dan kreatif
 5. Memberikan tindakbalas melalui kemahiran berkomunikasi dan berkongsi semangat bekerja dalam pasukan serta mempunyai kemahiran memimpin
 6. Menerangkan sesuatu pada tahap profesionalisme, beretika, berkeyakinan dan nilai peribadi yang tinggi
 7. Mengikuti teknologi semasa melalui kemahiran mengumpul dan mengurus maklumat
 8. Menjejaki dan memulakan peluang melalui kemahiran mengurus sumber dan keusahawanan
 9. Mengkaji permasalahan melalui berkebolehan belajar sepanjang hayat

Struktur Kursus

Bagi melayakkan setiap pelajar dianugerahkan Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia), pelajar dikehendaki lulus sekurang-kurangnya 90 jumlah kredit.

SEMESTER PENDEK (11 JAM JREDIT)

Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU21012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2
MPU23012/MPU23022 Aqidah dan Akhlak (Islam) / Moral dan Etika I (Bukan Islam) 2
MPU23032/MPU23042 Fiqh Ibadat (Islam) / Perbandingan Agama I (Bukan Islam) 2
MPU22012 English I 2
KK******* Kokurikulum 3
jumlah 11
 
SEMESTER I (18 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD11013 Algebra dan Kalkulus 3
ITD11203 Pengatucaraan Komputer 3
ITD11303 Pangkalan Data 3
MMD11103 Interaksi Mesin Manusia 3
MMD13103 Seni Lukis dan Seni Reka 3
MMD13203 Penulisan Skrip dan Penghasilan Papan Cerita 3
Jumlah 18
 
 SEMESTER II (20 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU22092 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2
ITD11403 Matematik Diskret 3
ITD11503 Struktur Data* 3
ITD11603 Pengaturcaraan Web*
3
MMD13303 Animasi 3 Dimensi 3
MMD13403 Teknologi Audio dan Video Digital* 3
MMD13503 Pengarangan Multimedia 3
Jumlah 20
 
SEMESTER PENDEK (10 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU220** Bahasa Asing 2
MPU23102/MPU23022 Tajwid Al-Quran (Islam) / Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam) Audit
MPU22022 English II 2
******* Pilihan I 3
******* Pilihan II 3
jumlah 10
 
SEMESTER III (19 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD21103 Statistik dan Kebarangkalian 3
ITD21203 Komputer, Etika dan Sosial 3
ITD21303 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek* 3
MMD23103 Fotografi Digital 3
******* Pilihan III 3
ITD21404 Projek 4
Jumlah 19
 
 SEMESTER IV (12 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD27112 Latihan Industri 12
jumlah 12

Syarat Kemasukan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Tasawwur Islam
 • Bahasa Arab

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam matapelajaran Matematik

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred D) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Jangkamasa Pengajian

Pengajian Akademik : Dua tahun ( 2 Tahun) iaitu empat semester biasa dan dua semester pendek.

Kaedah pembelajaran merangkumi kuliah, tutorial, kerja kursus, latihan amali dan projek akhir.